ARG 130 Stander

ARG 130 Stander

Mã sản phẩm: updating

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH MTV Cơ khí 83

Đơn vị sản xuất: Z183

Địa chỉ:

Website: http://www.cokhiz183.com/

Liên hệ
Máy cưa ARG là mặt hàng xuất khẩu sang thị trường
CH Séc của CK83 từ năm 2017 tới nay. 

Bình luận


Họ và tên:

Đơn vị:     

Điện thoại:               

Email:                       

Nội dung: