Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng ngày 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Hội nghị được thực hiện từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. 

Đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Tổng cục CNQP.

Hội nghị do các đồng chí trong Bộ Chính trị truyền đạt, gồm 5 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, ý chí và hành động. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả tốt.

​Căn cứ Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục CNQP, do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục, chủ trì, có sự tham gia của gần 30 đại biểu là Thủ trưởng Tổng cục và cán bộ thuộc các cơ quan Tổng cục CNQP; các đại biểu thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng công ty 36.

​​Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: