Tin tổng hợp

CNQP&KT - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi là một trong những lá cờ đầu của khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng, doanh nghiệp đã nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Được thành lập vào năm 1976, qua gần 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi đã mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề, như: Cơ khí, xây lắp điện (đến 500KV), xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế công nghiệp... Thực hiện chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, từ năm 2003 đến nay, Công ty được giao nhiệm vụ thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp nhằm huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực cho sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị phục vụ Quân đội. Là doanh nghiệp ngoài Quân đội đi đầu trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp của tỉnh Quãng Ngãi, Công ty luôn xác định đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. “Ban lãnh đạo Công ty xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao. Mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ này. Vì vậy, chúng tôi luôn ưu tiên, cố gắng đảm bảo tốt chất lượng và tiến độ các sản phẩm” - Ông Phạm Văn Hoàng, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ.


Hội đồng nghiệm thu kiểm tra chất lượng thân đuôi đạn cối 100-PST sản xuất tại  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi (năm 2019).

Thời gian qua, Công ty đã chủ động đầu tư mua sắm thêm một số trang - thiết bị, công nghệ mới vừa phục vụ sản xuất kinh tế, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhờ đó đã tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư cải tạo mở rộng diện tích, nâng cấp Phân xưởng Cơ khí, Phân xưởng Đúc, Phân xưởng Mạ... Hiện nay, Công ty đang quản lý và khai thác 3 dây chuyền lưỡng dụng sản xuất cụm thân đuôi đạn cối 60mm, cối 82-ST và mới đây là sản xuất cụm thân đuôi đạn cối 100-PST. Thực hiện tốt công tác quản lý dây chuyền công nghệ, hằng năm, Công ty đều tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc nên kết quả ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện, Công ty đã chủ động đề xuất đầu tư nâng cấp dây chuyền từ cụm thân đuôi đạn cối 60mm lên cụm thân đuôi đạn cối 82-ST và cụm thân đuôi đạn cối 100-PST đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong hơn 17 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, Công ty đã sản xuất được hàng nghìn cụm thân đuôi đạn cối các loại. Năm 2019, Công ty được giao sản xuất trên 1.000 cụm thân đuôi đạn cối 100-PST, các sản phẩm này đã được nghiệm thu và đưa vào trang bị. Có thể nói, qua các đợt kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cấp cơ sở, các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất đều được Quân khu 5 đánh giá bảo đảm chất lượng, tương đồng với sản phẩm do các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất.

Trong hơn 17 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, Công ty đã sản xuất được hàng nghìn cụm thân đuôi đạn cối các loại, riêng năm 2019, sản xuất trên 1.000 cụm thân đuôi đạn cối 100-PST đã được nghiệm thu và đưa vào trang bị.

        (Nguồn: Cục Kỹ thuật, Quân khu 5)

Qua trao đổi với ông Phạm Văn Hoàng, chúng tôi được biết, để phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty không ngừng đầu tư máy móc, trang-thiết bị hiện đại; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu phát triển mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa phương thức phục vụ. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và tuân thủ nghiêm quy trình công nghệ do Bộ Quốc phòng quy định. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm quốc phòng, Công ty lựa chọn mua vật tư gang, thép do các doanh nghiệp quân đội thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất. Quy trình sản xuất luôn được giám sát chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện nghiệm thu do Bộ Quốc phòng ban hành.

Đại tá Nguyễn Ngọc Bâng - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 5, nhận xét: “Được lựa chọn đủ điều kiện tham gia động viên công nghiệp, những năm qua, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi rất tích cực đầu tư cho sản xuất, đưa vào sử dụng các dây chuyền động viên công nghiệp, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động, tổ chức sản xuất vũ khí trang bị cho Quân đội bảo đảm số lượng, chất lượng tốt. Có thể khẳng định, Công ty biết khai thác thế mạnh, khả năng của mình, tận dụng thành tựu khoa học công nghệ, từng bước tiếp cận, duy trì ổn định, nâng cao năng lực công nghệ sản xuất, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao”.

Trong dịp tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018), Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; là một trong những điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5 giai đoạn 2014-2019.

Hiện nay, sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi ổn định, phát triển thuận lợi, đảm bảo triển khai thực hiện các dự án động viên công nghiệp một cách khả thi và bền vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ động viên công nghiệp, Công ty đã và đang góp phần cùng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: