Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:  Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Ban Cơ yếu Chính phủ; các Binh chủng: Thông tin liên lạc, Hoá học, Công binh; các Cục và Văn phòng Bộ Quốc phòng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Vaxuco... Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục; các thủ trưởng Tổng cục và một số cơ quan chức năng của Tổng cục.


Thượng tướng Bế Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm Hội nghị do Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm-Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP trình bày nêu rõ: Năm 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, song công tác CNQP đã được triển khai thực hiện tốt. Trong đó, công tác quản lý nhà nước và tham mưu chiến lược trong xây dựng và phát triển CNQP đã tổ chức 2 hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, qua đó tham mưu giúp các ban chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ nhiều nội dung, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP; xây dựng trình Bộ Quốc phòng ban hành 22 thông tư về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quốc phòng; tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều dự án đầu tư Chương trình CNQP. Bên cạnh đó, các đơn vị CNQP trong toàn quân thuộc Tổng cục CNQP, Tổng cục Kỹ Thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Công binh, Tập đoàn Viettel... cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Riêng đối với Tổng cục CNQP, năm 2020, đã triển khai thực hiện 123 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp. Từ kết quả nghiên cứu đã có hơn 85% đề tài, nhiệm vụ được kiến nghị đưa vào sản xuất loạt “0”. Tổng cục cũng đã tổ chức sản xuất, sửa chữa hàng trăm loại sản phẩm quốc phòng; hoàn thành đóng mới và sửa chữa hàng chục tàu quân sự.


Đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2021, công tác CNQP tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức xây dựng Luật CNQP; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức cơ cấu ngành CNQP theo hướng tinh, gọn, hiệu quả và tạo tiền đề cho phát triển trong giai đoạn tới; tăng cường chỉ đạo, phối hợp các đơn vị phát triển thị trường trong và ngoài nước, tìm đầu ra cho sản phẩm, xuất khẩu vũ khí; phối hợp phân công chuyên môn hóa trong sản xuất để phát huy thế mạnh, năng lực của các đơn vị; phấn đấu tăng trưởng doanh thu bằng mức tăng trưởng GDP của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những thành tích mà ngành CNQP đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước và tham mưu chiến lược về xây dựng và phát triển CNQP. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu thời gian tới, ngành CNQP cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Chương trình CNQP, nhất là các dự án trọng điểm; tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới. Bên cạnh đó, cần có giải pháp huy động các nguồn lực trong và ngoài Quân đội tham gia xây dựng và phát triển CNQP; tăng cường phát triển thị trường trong và ngoài nước; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phối hợp phân công chuyên môn hóa trong sản xuất để phát huy thế mạnh, năng lực của mỗi đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng nền CNQP tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, tiên phong khởi nghiệp của công nghiệp quốc gia.

                                                 Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH, TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: