Tin hoạt động

CNQP&KT – Ngày 26/11, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác bảo vệ sức khoẻ-dân số, gia đình và trẻ em – Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, Thường vụ, Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở; bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tốt. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời; duy trì thực hiện nghiêm ở các cấp. Chỉ huy các cấp thường xuyên chú trọng hoạt động đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; phát huy tốt dân chủ thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Kết quả công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đối với công tác bảo vệ sức khoẻ-dân số, gia đình và trẻ em – Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 đã được triển khai toàn diện, nền nếp, có hiệu quả. Ủy ban (Ban) Bảo vệ sức khoẻ-dân số, gia đình và trẻ em – Vì sự tiến bộ phụ nữ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với công tác này; có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, các đơn vị đã phối hợp với địa phương thực hiện các chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về dân số”…, phối hợp tổ chức trên 300 cuộc tuyên truyền với hơn 23.000 lượt người nghe. Chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị; tỷ lệ quân số khoẻ đạt 99,1%. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nữ; tỷ lệ chị em được tạo điều kiện học tập, đào tạo tăng từ 10-15%...


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác bảo vệ sức khoẻ-dân số, gia đình và trẻ em – Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục trong năm qua. Để tiếp tục triển khai tốt các mặt công tác này ở cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục CNQP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác bảo vệ sức khoẻ-dân số, gia đình và trẻ em – Vì sự tiến bộ phụ nữ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng và triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cần chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy kịp thời sửa đổi, bổ sung, kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban (Ban) Bảo vệ sức khoẻ-dân số, gia đình và trẻ em – Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người lao động về sức khỏe, bình đẳng giới; tăng cường đánh giá toàn diện; nâng cao chất lượng công tác sơ-tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; có chính sách, chế độ phù hợp, tạo điều kiện, quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ…

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: