Tin hoạt động

CNQP& KT- Ngày 28/10, Khối 2 - Cụm thi đua cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Lê Mai Hậu, Trưởng phòng Tài chính Tổng cục CNQP, đại diện đơn vị đồng khối trưởng (Ban Quản lý Dự án I), đã trình bày báo cáo trung tâm, trong đó nêu rõ: Công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan (Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Phòng Tài chính Tổng cục, Phòng Điều tra hình sự, Thanh tra Tổng cục, Tạp chí CNQP và Kinh tế, Ban Quản lý Dự án I) lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và gắn với phong trào thi đua của các ngành và các cuộc vận động. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và nhiệm vụ chung của Tổng cục. Cụ thể là: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục triển khai thực hiện tốt các mặt công tác kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác tài chính đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục nhiều giải pháp trong quản lý ngân sách, vốn, tài sản. Phòng Điều tra hình sự tích cực nâng cao chất lượng giải quyết công việc, vụ việc, vụ án và chỉ đạo các đơn vị trong Tổng cục triển khai các hoạt động phòng, chống tội phạm và tham nhũng, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả... Thanh tra Tổng cục đã tiến hành 5 cuộc thanh, kiểm tra; thanh tra chuyên đề đối với 6 đơn vị và giải quyết 58 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phản ánh. Tạp chí CNQP và Kinh tế hoàn thành xuất bản 100% các số tạp chí thường kỳ và 1 số đặc biệt, đảm bảo đúng định hướng, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, với gần 1.600 tin, bài, ảnh; đồng thời đăng tải hơn 1.200 tin, bài, ảnh trên trang Tạp chí điện tử trên mạng internet và mạng truyền số liệu quân sự. Ban Quản lý Dự án I đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư và tổ chức nghiệm thu một số hạng mục cuối cùng để kết thúc dự án, trong đó, sản phẩm mục tiêu của dự án được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đánh giá đạt yêu cầu.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng khẳng định: Phong trào TĐQT và công tác TĐKT đã được các cơ quan thuộc Khối 2 - Cụm thi đua cơ quan Tổng cục, tổ chức thực hiện và đạt kết quả toàn diện, trong đó có mặt hoàn thành xuất sắc. Đây là tiền đề quan trọng để các cơ quan tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục CNQP.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: