Tin tổng hợp

CNQP&KT- Sáng 13/10, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng); lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn; các cơ quan thuộc Quân khu 3. Về phía Tổng cục CNQP có Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: Địa bàn Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong 3 vùng kinh tế động lực của cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự, chính trị, kinh tế của vùng Đông Bắc Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quán triệt, tuyên truyền Pháp lệnh CNQP và các văn bản hướng dẫn thi hành từ Quân khu đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện Pháp lệnh CNQP đạt kết quả thiết thực; qua đó nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp về thực hiện các nội dung của Pháp lệnh. Kết quả đạt được trong thực hiện Pháp lệnh CNQP là tiền đề cho các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ về tiềm lực công nghiệp, khả năng huy động các doanh nghiệp công nghiệp phục vụ cho quốc phòng khi có chiến tranh; góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững. Qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh, hiện trên địa bàn Quân khu đã có 7 dây chuyền động viên công nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật được Bộ Quốc phòng đầu tư, chuyển giao hoàn chỉnh cho các đơn vị, doanh nghiệp…

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đánh giá cao những kết quả thực hiện Pháp lệnh CNQP trên địa bàn Quân khu và nhấn mạnh: Quân khu 3 là địa bàn chiến lược quan trọng, có 9 cơ sở CNQP nòng cốt và 7 cơ sở động viên công nghiệp. Các cơ sở này được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính thích đáng, hoạt động hiệu quả, đã và đang đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh, thành phố trên địa bàn quan tâm đầu tư các nguồn lực cho CNQP như: quỹ đất để phát triển CNQP và đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ CNQP; phối hợp với Tổng cục CNQP tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch trang bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu tác chiến tại địa phương; tiếp tục có cơ chế, chính sách thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế để duy trì tiềm lực cho các cơ sở CNQP nòng cốt trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP cũng thông tin cho các đại biểu tham dự hội nghị những kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở CNQP nòng cốt thuộc Bộ Quốc phòng; thành tựu nổi bật của Tổng cục CNQP trong xây dựng và phát triển CNQP những năm qua và định hướng phát triển CNQP những năm tiếp theo; nhất là nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị

  Phát biểu tổng kết hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 khẳng định, Quân khu 3 đã triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh CNQP. Trong quá trình triển khai thực hiện, Quân khu đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và những bất cập cần phải có giải pháp tháo gỡ, từ đó kiến nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cần thiết phải xây dựng dự án Luật CNQP để góp phần huy động tối đa mọi nguồn lực bảo đảm cho quốc phòng, phù hợp với phương án tác chiến khu vực phòng thủ của địa phương. Đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục có cơ chế chính sách phù hợp; tăng cường nguồn lực đầu tư cho các cơ sở động viên công nghiệp trên địa bàn Quân khu để có đủ năng lực tham gia sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo cho lực lượng vũ trang tác chiến trong khu vực phòng thủ.

                                                                          Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: