Tin hoạt động

CNQP&KT- Chiều 15/9, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), có các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và thủ trưởng các cơ quan chức năng của Tổng cục.

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP, Trung tướng Trần Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục, đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục. Theo đó, trong thời gian qua, Tổng cục CNQP đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về CNQP. Hoàn thành xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch và các văn bản pháp lý quan trọng cho xây dựng và phát triển ngành CNQP, như: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035; Đề án đẩy mạnh phát trin CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các thông tư quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quy định tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trong năm 2020, Tổng cục cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, an ninh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ… Tổng cục cũng đã hoàn thành sơ kết giai đoạn 1 và tổ chức bắn báo cáo 10 loại vũ khí mới thuộc Đề án KC.NQ.06 và đưa vào sản xuất loạt “0” một số sản phẩm của đề án; đã hoàn thành nghiên cứu, thiết kế, chế thử và đang làm công tác chuẩn bị bắn trình diễn hơn 10 loại sản phẩm giai đoạn 2 và đề tài nghiên cứu độc lập. Triển khai thực hiện 296 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp; đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 197 đề tài, nhiệm vụ các cấp.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam phát biểu tại buổi làm với Tổng cục CNQP.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu toàn Tổng cục giai đoạn 2016-2019 và năm 2020 dự kiến tăng trưởng 12,4% so với giai đoạn 2011-2015;nộp ngân sách 4.251 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng (trong 8 tháng đầu năm 2020, thu nhập bình quân đạt 11,6 triệu đồng). Đặc biệt, Tổng cục đã ban hành Nghị quyết 762/NQ-ĐU để tiếp tục đy mạnh phát triển sản xuất kinh tế (các sản phẩm kinh tế mũi nhọn gồm: Vật liệu nổ công nghiệp; các loại tàu, xuồng vận tải và du lịch; xuất khẩu các sản phẩm: pháo hoa, bếp nướng, hàng gia dụng...).

Bên cạnh đó, công tác quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đến nay, hầu hết các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần nâng caonăng lực sản xuất quốc phòng, sản phẩm của một số dự án đầu tư đạt trình độ tiên tiến so với khu vực và thế giới. Tổng cục cũng đã triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương; công tác thi đua - khen thưởng bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Công tác thông tin, tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả tốt. Công tác bảo vệ an ninh được chỉ đạo chặt chẽ. Công tác chính sách, dân vận được triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, năm 2020, Tổng cục đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025;tổ chức thành công kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tổng cục và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Các mặt công tác khác (quân sự quốc phòng, hậu cần, tài chính, hành chính, pháp chế...) được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch.

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục.

Trong những tháng cuối năm2020, Tổng cục CNQP tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ban hành các chỉ thị, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về CNQP. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức bắn trình diễn sản phẩm vũ khí mới do CNQP nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; xây dựng đề án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giai đoạn 2021-2030 để tạo ra cácvũ khí, trang bị kỹ thuật mới có tính năng tiên tiến trang bị cho Quân đội; tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm do CNQP nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tại Nhà máy Z111

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục CNQP trong 75 năm qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu trong thời gian tới, Tổng cục CNQP cần tiếp tục tích cựcnghiên cứu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách về xây dựng, phát triển CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, liên kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ cần tập trung vào các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật theo định hướng của Bộ Tổng tham mưu, sản phẩm đang có nhu cầu cấp bách đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tổng cục cũng cần quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tổng cục CNQP, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

Tin, ảnh: MAI PHƯƠNG - TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: