Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 18/7, Phòng Bảo vệ an ninh, Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bảo vệ An ninh Quân đội (20/7/1950 - 20/7/2020).

Dự gặp mặt kỷ niệm có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP; Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP; đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ An ninh (Tổng cục Chính trị), đại biểu các cục, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư khen và chúc mừng ngày kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bảo vệ an ninh Quân đội.

Trong diễn văn đọc tại buổi gặp mặt, Đại tá Dương Ngọc Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ an ninh, Tổng cục CNQP, nhấn mạnh, 70 năm trước, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, cùng với sự hình thành phát triển của nhiều cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Cục Bảo vệ (tiền thân của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội ngày nay) được thành lập. Từ đây Quân đội ta có thêm một cơ quan, một lực lượng chuyên trách tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, tiến hành công tác bảo vệ an ninh trong cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thống ngành Bảo vệ an ninh Quân đội tại Tổng cục CNQP.

Đối với ngành Bảo vệ an ninh trong Tổng cục CNQP, trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ an ninh trong ngành Quân giới trước đây, Tổng cục CNQP ngày nay, đã không ngừng lớn mạnh, là một bộ phận quan trọng của cơ quan chính trị các cấp; đảm bảo chính trị nội bộ và an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của Tổng cục, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Phòng Bảo vệ an ninh và đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ an ninh tại các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp những vấn đề có ý nghĩa quan trọng về công tác bảo vệ an ninh. Đồng thời, đã tham mưu đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ bảo vệ an ninh trong toàn Tổng cục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ; chủ động đề xuất xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác bảo vệ an ninh sát với đặc thù hoạt động của Tổng cục.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP, đã biểu dương những thành tích mà toàn ngành Bảo vệ an ninh của Tổng cục CNQP đã đạt được. Đồng thời, Thiếu tướng Lâm Trọng Đông cũng yêu cầu ngành Bảo vệ an ninh của Tổng cục nói chung và Phòng Bảo vệ an ninh nói riêng, trong thời gian tới phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh và các yêu cầu nhiệm vụ chính trị xây dựng Quân đội, xây dựng và phát triển ngành CNQP trong tình hình mới; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong triển khai các nội dung công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh Quân đội; năng động, nhạy bén và tham mưu kịp thời những vấn đề mới, có tính đột phá, nhất là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, công tác phòng gian giữ bí mật, phòng chống các hoạt động khủng bố, phá hoại, bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin… cho Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục để có biện pháp ngăn chặn, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của Tổng cục. Bên cạnh đó,  ngành Bảo vệ an ninh trong Tổng cục phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng về tổ chức, lực lượng theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: