Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 4/5, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Trung tướng Đặng Trọng Quân, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng dự và công bố quyết định thanh tra.

          Từ ngày 4/5 đến 20/6/2020, đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối với Tổng cục CNQP, trong đó tập trung vào các nội dung: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hợp tác quốc tế, phát triển năng lực quốc phòng trong toàn quân và Tổng cục CNQP; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Tổng cục CNQP; công tác bảo đảm kỹ thuật và hậu cần; kết quả, hiệu quả trong công tác đầu tư phát triển CNQP và đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất; công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc và kết quả, hiệu quả trong sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, khí tài, vật tư kỹ thuật và sản xuất các mặt hàng lưỡng dụng; kết quả nghiên cứu xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch xây dựng CNQP…; kết quả theo dõi, kiểm tra, tổng hợp về năng lực sản xuất quốc phòng trong toàn quân…; kết quả thực hiện công tác quản lý, dự trữ vật tư quốc phòng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định thanh tra đối với Tổng cục CNQP.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thanh tra, Trung tướng Đặng Trọng Quân, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra của Tổng cục CNQP; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Tổng cục CNQP cần tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, số liệu; phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Đối với cán bộ thanh tra phải quán triệt và nắm chắc mục đích, kế hoạch, nội dung, biên chế, tổ chức của đơn vị được thanh tra; nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ bảo đảm minh bạch, khách quan và chính xác.

                                                              Tin, ảnh:  TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: