Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quy chế dân chủ cơ sở; bảo vệ sức khỏe - dân số, gia đình và trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục, chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan Tổng cục; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Tổng cục; Ban Bảo vệ sức khỏe - dân số, gia đình và trẻ em; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng cục.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2023, Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đạt kết quả tốt. Trong đó, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP phát biểu kết luận hội nghị.

Công tác bảo vệ sức khỏe - dân số, gia đình và trẻ em được triển khai toàn diện, đạt kết quả tích cực, góp phần động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác... Năm 2023, các đơn vị trong Tổng cục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đạt tỷ lệ 99% quân số; tỷ lệ quân số khỏe của Tổng cục đạt trên 98,5%; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 41.000 lượt người…

Trong năm 2023, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới được triển khai với phương thức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy tốt vai trò, năng lực, trình độ trên mọi lĩnh vực công tác. Năm 2023, Tổng cục có 120 cán bộ nữ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức; 1.280 lao động nữ được đào tạo lại, huấn luyện nghiệp vụ, tay nghề tại các đơn vị…


Đại tá Tống Xuân Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ kết quả, mục tiêu, phương hướng và giải pháp để thực hiện các mặt công tác nêu trên đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, năm 2023, kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; bảo vệ sức khỏe - dân số, gia đình và trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên về thục hiện các mặt công tác này. Đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục cũng nêu rõ, Ban chỉ đạo các cấp cần chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy kịp thời sửa đổi, bổ sung, kiện toàn các quy chế, quy định và thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe, gia đình, tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị. Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật bằng các hình thức đổi mới, sáng tạo; nâng cao nhận thức và hành động của người lao động về pháp luật, sức khỏe, bình đẳng giới. Cùng với đó, tăng cường công tác sơ -tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: