Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 15/3, Nhà máy Z175 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo thông tin tại Đại hội, 5 năm qua, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z175 đã chủ động bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; cùng với chính quyền tham gia quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, đoàn viên công đoàn Nhà máy đã nghiên cứu 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 8 đề tài cấp Tổng cục và 32 đề tài, nhiệm vụ cấp Nhà máy;  có hơn 2.000 phiếu Kaizen cải tiến được công nhận.


Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Giai đoạn 2023-2028, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z175 tiếp tục chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, người lao động phát triển toàn diện. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào“Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện Chương trình Kaizen- 5S. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 300 sáng kiến Kaizen được công nhận; 80% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; hằng năm, bồi dưỡng, giới thiệu từ 6 đoàn viên ưu tú trở lên kết nạp vào Đảng.


Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z175 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX gồm 5 đồng chí.

Tin, ảnh: ĐINH LĂNG

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: