Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tuyến có 48 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban chỉ đạo CCHC và Chính phủ Tổng cục; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng của Tổng cục.

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2022, công tác CCHC và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện; hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực quản lý CNQP; số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử được nâng lên; duy trì việc chuyển, nhận văn bản điện tử trên đường truyền dữ liệu quân sự. Hạ tầng kết nối mạng ngày càng được mở rộng, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Các mục tiêu về CCHC và phát triển Chính phủ điện tử cơ bản hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong toàn quân. Năm 2023, Bộ Quốc phòng tập trung triển khai toàn diện công tác CCHC và phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mức độ toàn trình; tăng cường thực hiện các dịch vụ hành chính công trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; phát triển các ứng dụng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Quốc phòng…


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục CNQP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến làm rõ kết quả đạt được trong năm 2022 và đề xuất một số giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC và phát triển Chính phủ điện tử trong năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác CCHC và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Quốc phòng năm 2022. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2023, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động, chiến sĩ trong toàn quân về công tác này. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch CCHC, phát triển Chính phủ điện tử theo đúng lộ trình, đáp ứng các chỉ tiêu, mục tiêu, yêu cầu theo các kế hoạch, đề án của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành; làm tốt việc đào tạo, tập huấn bồi dưỡng triển khai CCHC và chuyển đổi số. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC và phát triển Chính phủ điện tử ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022.

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: