Tin hoạt động

CNQP&KT- Đó là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Tổng cục CNQP, tổ chức chiều 26/12.

Hội nghị do Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì. Cùng dự có các Thủ trưởng Tổng cục CNQP; đại biểu Thủ trưởng và các cơ quan Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng, bí thư cấp ủy, chỉ huy trưởng, chủ nhiệm chính trị các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Tổng cục CNQP đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cụ thể là đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; ban hành Quy chế công tác quản lý tư tưởng cán bộ, công nhân viên, người lao động; nắm và định hướng dư luận trong Tổng cục CNQP. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, nhất là cán bộ đầu ngành về kỹ thuật và cán bộ chỉ huy quản lý các cấp. Công tác chính sách được triển khai đồng bộ, sâu rộng, nhất là các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn thanh niên Tổng cục lần thứ IX. Hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân và hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai tích cực, có nhiều đổi mới. Tình hình chính trị tư tưởng toàn Tổng cục ổn định; cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.


Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật. Thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng...


Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh trong năm 2023 hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục CNQP cần tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới, đấy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời định hướng, thống nhất về hành động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, Quy chế lãnh đạo về công tác cán ; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn…

                                                    Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - TUẤN MINH

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: