Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 15/7, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức hội nghị mở rộng, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổng kết 2 nghị quyết quan trọng của Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Tổng cục và bí thư (phó bí thư) một số đảng ủy trực thuộc.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã tiến hành các nội dung: Quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Tổng cục; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 382) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết 765).

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng cục CNQP khẳng định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về CNQP. Công tác nghiên cứu chế thử vũ khí, trang bị kỹ thuật mới được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 đạt hiệu quả và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đảng ủy Tổng cục cũng lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, hợp tác quốc tế và các mặt công tác khác… 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Tổng cục CNQP tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm quốc phòng và kinh tế, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…


Quang cảnh hội nghị.

Đối với tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: Đảng ủy Tổng cục đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 382 đề ra, đó là: nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và sản xuất vật tư, phụ tùng kỹ thuật; nâng cao chất lượng sản phẩm; bảo đảm tốt trang bị và phương tiện kỹ thuật cho hoạt động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. 15 năm qua, Tổng cục đã sản xuất, sửa chữa hơn hàng trăm nghìn khẩu súng các loại, hàng chục nghìn khí tài quang học, hàng chục nghìn tấn đạn dược các loại, đóng mới hàng chục gam tàu quân sự các loại. Đồng thời, tổ chức bảo đảm kỹ thuật, duy trì hoạt động của hàng trăm dây chuyền sản xuất quốc phòng và kinh tế. Tổng cục cũng nghiên cứu thiết kế và đưa vào sản xuất hàng trăm sản phẩm VKTBKT, hàng chục loại vật tư kỹ thuật và các chi tiết phụ tùng vũ khí, khí tài. Trong thời gian tới, Tổng cục tiếp tục tăng cường nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa các loại VKTBKT kết hợp với sản xuất vật tư phụ tùng kỹ thuật, đảm bảo số lượng và chất lượng tốt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật, nhất là quản lý các dây chuyền sản xuất quốc phòng, quản lý kho tàng và VKTBKT.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Còn trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tích cực, chủ động đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo và bảo đảm huấn luyện. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện hằng năm với chất lượng ngày càng nâng cao. Tổng cục đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới. Tổng cục cũng xác định tiếp tục tập trung nghiên cứu, sản xuất được một số chủ loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại cần thiết cho phòng thủ, bảo vệ đất nước; gắn huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm và thực hiện Nghị quyết 382 và Nghị quyết 765 trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, nhấn mạnh: Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Tổng cục cần tập trung trí tuệ, khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Đối với công tác kỹ thuật và công tác huấn luyện của Tổng cục, đồng chí Chính ủy Tổng cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình nhiệm vụ, tiếp tục đề ra các giải pháp sát, đúng nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác này.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã trao Bằng khen tặng 14 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382 và Nghị quyết 765.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - HẢI ĐĂNG

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: