Tin cơ sở

CNQP&KT - Đó là ghi nhận nổi bật trong báo cáo trung tâm của Đoàn cơ sở Nhà máy Z131 trình Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022- 2027. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 25-26/5, tại Thái Nguyên.

Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Z131 tích cực triển khai thực hiện các chương trình công tác thanh niên, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Hoạt động của Đoàn cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ, phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Nổi bật là, Đoàn cơ sở đã tích cực tổ chức thực hiện tốt mô hình "Mỗi tuần một ý tưởng sáng tạo" với trên 1.000 ý tưởng sáng tạo do ĐVTN đóng góp; chủ trì và tham gia thực hiện 12 công trình, đề tài khoa học - công nghệ; đề xuất được 160 sáng kiến có chất lượng tốt. Các công trình, sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực, như: cải tiến hợp lý hóa sản xuất, trang bị dụng cụ, thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đặc biệt, đã có 3 công trình đoạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” (trong đó có 1 giải Nhất), tổng giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng. Đoàn cơ sở được Tổng cục CNQP tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào “Sáng tạo trẻ” giai đoạn 2000-2020; 5 năm liên tục được Tổng cục CNQP tặng Bằng khen “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Sáng tạo trẻ”; 1 đồng chí được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc.


Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z131 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn cơ sở Nhà máy nhiệm kỳ 2022-2027 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ IX.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cơ sở Z131 xác định triển khai thực hiện tốt “1 trọng tâm, 2 đột phá”, cụ thể là: “1 trọng tâm”: Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; “2 đột phá”: Đột phá trong tổ chức các hoạt động thanh niên xung kích tham gia sản xuất, công tác đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh tế; Đột phá trong tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ đoàn và toàn thể ĐVTN, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp.


Đại biểu dự Đại hội tham quan Phòng truyền thống Nhà máy Z131.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp vào các văn kiện, tập trung đề xuất các giải pháp tổ chức hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Nhà máy, nhiệm kỳ 2022-2027 và 9 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ IX.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC MẠNH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: