Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều 12/5, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị kiểm tra theo Chỉ thị số 975-CT/QUTW ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu tại Hội nghị.

Theo thông tin tại Hội nghị, thực hiện Chỉ thị số 975-CT/QUTW ngày 14/3/2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kiểm tra Đảng ủy Tổng cục CNQP theo Khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng, Đảng ủy Tổng cục CNQP tiến hành tự kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2022. Cụ thể, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về CNQP; lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; thực hiện các dự án đầu tư, công tác tài chính, vật tư, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; các mặt hoạt động công tác Đảng được triển khai tích cực, nội bộ đoàn kết thống nhất…

Qua nghe báo cáo của Đảng ủy Tổng cục CNQP và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Tổng cục CNQP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã có nhiều giải pháp tích cực, tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định; có nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng yếu, kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại và chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của cấp trên về xây dựng và phát triển CNQP; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; triển khai có chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: