Tin hoạt động

CNQP&KT – Ngày 17/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng - GAET (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện thủ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, một số cơ quan chức năng của Tổng cục CNQP.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng công ty GAET đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiều biện pháp phù hợp, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đáng chú ý, Tổng công ty đã tiến hành triển khai 149 hợp đồng thương mại quân sự; tích cực tạo dựng, phát triển các hợp đồng mới, có giá trị. Cùng với đó, giữ vững thị phần kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; tăng cường tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng này. Đồng thời, duy trì ổn định các hoạt động cung ứng vật tư cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất công nghiệp; đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; kinh doanh vận tải; rà phá bom mìn, vật nổ... Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành vượt kế hoạch; trong đó, doanh thu đạt 3.479 tỷ đồng, bằng 135,9%; lợi nhuận đạt 58,2 tỷ đồng, bằng 104,2% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng.  


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP và các đại biểu chứng kiến ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2022, Tổng công ty phấn đấu doanh thu đạt 4.235,7 tỷ đồng, tăng trưởng 21,75%; lợi nhuận 59,7 tỷ đồng, tăng trưởng 2,6%; thu nhập bình quân 10,86 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng 4,3% so với năm 2021. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện toàn diện các mặt công tác và đảm bảo an toàn.  


Bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty GAET đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Tổng công ty cần tiếp tục nỗ lực, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh. Quan tâm đến chiến lược phát triển đơn vị gắn với tái cơ cấu, đảm bảo thích ứng với những điều kiện mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững. Tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chú trọng đến công tác tài chính, thu hồi công nợ quá hạn; đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết. Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động…

Tin, ảnh: CTV

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: