Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 24/12, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 147 về lãnh đạo ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 195 về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; thủ trưởng các cơ quan Tổng cục; bí thư cấp ủy, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng phụ trách công tác kỹ thuật các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Theo thông tin tại hội nghị, sau 10 năm (2011-2021) thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU. CNQP của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng (Nghị quyết 147) đã đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục đã được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tổng cục đã cơ bản hoàn chỉnh hệ thống quản lý, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm, từ khâu thiết kế, sản xuất đến khâu sử dụng tại đơn vị. Công tác đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất và nghiên cứu khoa học được tăng cường, giải quyết có hiệu quả các khâu thắt về chất lượng sản phẩm. Tổng cục cũng rà soát, chấn chỉnh lại các khâu thiết kế, công nghệ, vật tư, nghiệm thu sản phẩm nên đã cơ bản khắc phục xong các nhược điểm về chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng. Chất lượng sản phẩm đã được nâng lên rõ rệt, bảo đảm an toàn, tạo được niềm tin của bộ đội. Nhiều sản phẩm do Tổng cục sản xuất có chất lượng tương đương với sản phẩm cùng loại của nước ngoài, đủ điều kiện xuất khẩu.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất (Nghị quyết 195), hội nghị đánh giá, sau 5 năm (2016-2021) triển khai thực hiện, nhiều mục tiêu đã cơ bản hoàn thành. Nhận thức về vai trò, nhiệm vụ bảo đảm an toàn trong sản xuất đã được nâng lên. Tổng cục đã xây dựng được cơ bản hệ thống các quy định, quy tắc về bảo đảm an toàn trong sản xuất quốc phòng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác giám sát, kiểm tra an toàn đã được củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổng cục cũng đã tổ chức rà soát toàn bộ các công trình, thiết bị, phương tiện bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm túc các quy định, như: xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất... So với giai đoạn 2011-2015, số vụ việc và thiệt hại do mất an toàn trong sản xuất gây ra giảm đáng kể, không có vụ việc mất an toàn đặc biệt nghiêm trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Trong thời gian tới, xác định duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng là nhiệm vụ  trọng tâm, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của Tổng cục, Đảng ủy Tổng cục CNQP xây dựng nghị quyết chuyên đề mới để lãnh đạo công tác này với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; bảo đảm độ bền, tuổi thọ, mỹ thuật công nghiệp tương đương với sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến trên thế giới. Đối với Nghị quyết 195, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Đảng ủy Tổng cục yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong tình hình mới. Trong đó, tập trung đột phá vào việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định, quy tắc an toàn và rà soát, củng cố hệ thống quy định, quy tắc, quy trình, trang - thiết bị, phương tiện bảo đảm an toàn; phấn đấu không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng trong sản xuất và nghiên cứu chế thử vũ khí, trang bị kỹ thuật.


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã biểu dương cấp ủy, chỉ huy các đơn cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng uỷ Tổng cục CNQP. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ, tổng hợp tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị của cấp uỷ, đơn vị, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo các báo cáo và nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết 195 về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất của Đảng uỷ Tổng cục; căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng nghị quyết và kết luận của cấp ủy cấp mình, bảo đảm chất lượng; quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đến cấp chi bộ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh toàn diện.

                                                    Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - TUẤN LÂM

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: