Tin hoạt động

CNQP&KT – Chiều 8/12, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đoàn kiểm tra do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Tham dự đoàn kiểm tra có các thành viên của Ban chỉ đạo. Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục; Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục; Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Tổng cục; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trực thuộc Tổng cục.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của Bộ Quốc phòng; kết quả đạt được của cơ quan, đơn vị theo 6 nội dung cải cách hành chính; việc tuyên truyền, giáo dục và nhận thức của cán bộ, nhân viên về công tác cải cách hành chính của Tổng cục CNQP.

Theo báo cáo của Tổng cục CNQP, năm 2021, công tác cải cách hành chính đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ. Nhận thức về công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp được phát huy; nhiều nội dung công tác được chú trọng và tổ chức triển khai mạnh mẽ... Nổi bật là công tác cải cách thể chế, Tổng cục đã hoàn thành xây dựng 22/22 thông tư; tổ chức tổng kết Pháp lệnh CNQP; tích cực triển khai xây dựng Luật CNQP, động viên công nghiệp. Tổ chức có nền nếp công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tiến hành đợt tổng rà soát 168 văn bản (gồm 2 luật, 1 pháp lệnh, 154 thông tư…). Trong công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, đã xây dựng, nâng cấp và triển khai ứng dụng các phần mềm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; duy trì kết nối, gửi nhận văn bản trên mạng truyền số liệu quân sự; thực hiện hơn 3.000 lượt văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Tổng cục. Duy trì tốt hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục trên mạng truyền số liệu quân sự phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành...


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Năm 2022, Tổng cục CNQP xác định một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính, đó là: Triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh, trọng tâm là xây dựng Luật CNQP, động viên công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện nghiêm quy định tổ chức, quân số và biểu tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại. Bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử trong Tổng cục; tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên kết, chia sẻ; đẩy mạnh chuyển, nhận văn bản trên không gian mạng...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính của Tổng cục CNQP thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Tổng cục cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, người lao động về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát kỹ các quy chế, quy định, văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm, đề ra những mục tiêu, biện pháp cụ thể, chặt chẽ, sát với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ của Tổng cục. Đặc biệt, cần đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực của ngành; coi đây là động lực tạo bước đột phá, góp phần phát triển ngành CNQP đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: