Tin hoạt động

CNQP&KT- Sáng 1/12, Ban Chỉ đạo lập Đề án xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, Động viên công nghiệp Bộ Quốc phòng đã tiến hành phiên họp triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, Động viên công nghiệp.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên trung ương Đảng, y viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo lập Đề án xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Động viên công nghiệp, chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực, Luật CNQP, Động viên công nghiệp do Tổng cục CNQP chủ trì xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 dự án Luật CNQP (do Tổng cục CNQP chủ trì xây dựng) và Luật Động viên công nghiệp (do Cục Quân lực chủ trì xây dựng). Dự án Luật CNQP, Động viên công nghiệp kế thừa 10 chính sách của 2 dự án Luật nói trên, đồng thời bổ sung thêm một số giải pháp để xây dựng 5 chính sách, cụ thể gồm: Chính sách phát triển CNQP theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động CNQP; quy hoạch hệ thống tổ chức CNQP; thúc đẩy hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ phát triển CNQP; huy động nguồn lực cho phát triển CNQP; bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp. Luật CNQP, Động viên công nghiệp cũng bổ sung một số quy định mới, trong đó nổi bật là quy định rõ trách nhiệm của CNQP trong bảo đảm sản phẩm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng cho lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác; phân định rõ danh mục sản phẩm trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh do CNQP bảo đảm cho lực lượng vũ trang.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận phiên họp.

Dự án Luật CNQP, Động viên công nghiệp được xây dựng với bố cục có 7 chương, 65 điều; ngoài “Những quy định chung” (Chương I) “Điều khoản thi hành” (Chương VII), gồm: Chương II “Xây dựng và phát triển CNQP” (16 Điều); Chương III “Chuẩn bị và thực hành Động viên công nghiệp” (19 Điều); Chương IV “Chế độ chính sách đối với CNQP, Động viên công nghiệp” (6 Điều); Chương V “Hợp tác quốc tế” (7 Điều); Chương VI “Quản lý nhà nước về CNQP, Động viên công nghiệp” (10 Điều).

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, Động viên công nghiệp Bộ Quốc phòng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ một số vướng mắc và đề ra các giải pháp để xây dựng dự án Luật với đầy đủ cơ sở lý luận và pháp lý, cơ sở thực tiễn cũng như đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu trong lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, Động viên công nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, nhất là Tổng cục CNQP, Cục Quân lực, Vụ Pháp chế… tiếp thu đầy đủ ý kiến  và tiếp tục chỉnh lý, đảm bảo dự án Luật được hoàn chỉnh và thông qua đúng thời hạn.

                                                                                                                                         Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH, NAM LÊ

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: