Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 5/10, Đảng ủy Viện Vũ khí đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định: Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 147-NQ/ĐU.CNQP của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, Viện Vũ khí đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm do Viện chủ trì nghiên cứu thiết kế, cũng như đảm bảo tài liệu thiết kế cho sản xuất, sửa chữa. Cụ thể, Viện đã phối hợp với các nhà máy tổ chức rà soát toàn bộ tài liệu thiết kế, công nghệ sản xuất, quy trình nghiệm thu của từng sản phẩm quốc phòng; xây dựng, sửa đổi trên 100 bộ tài liệu thiết kế; ban hành mới, ban hành lại, chuyển dấu, thẩm định 250 tài liệu thiết kế. Bên cạnh đó, Viện còn chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cải tiết, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, Đảng ủy Viện Vũ khí đã có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn trong nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm vũ khí, khí tài như: tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành quy định, quy trình, quy tắc về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và kiểm tra, đánh giá, cấp thẻ an toàn viên cho cán bộ, công nhân viên và chiến sĩ trong đơn vị…


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Viện Vũ khí tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các bộ tài liệu thiết kế; tổ chức rà soát, bổ sung hoàn chính các nội dung còn thiếu; tham mưu cho Tổng cục CNQP và Bộ Quốc phòng xây dựng các quy định đối với quá trình sản xuất sản phẩm quốc phòng; làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP biểu dương và đánh giá cao những kết quả Viện Vũ khí đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Đồng thời, yêu cầu Viện Vũ khí cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiên cứu; đổi mới tư duy, coi đây là việc làm thường xuyên trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, phản biện, thẩm định của các phòng, ban chuyên môn đối với các bước trong quy trình nghiên cứu thiết kế sản phẩm. Bên cạnh đó, Viện cần khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư, nghiên cứu thiết kế các loại vũ khí mới, đảm bảo chất lượng, mẫu mã và độ tin cậy, trang bị cho bộ đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

 Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: