Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều 29/9, Đảng ủy Z121 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đồng chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP (Nghị quyết 147) của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, Đảng ủy, ban giám đốc Nhà máy Z121, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Các dây chuyền, trang - thiết bị công nghệ của Nhà máy được đầu tư đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các sản phẩm quốc phòng khi sản xuất, sửa chữa đã có đầy đủ tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Nhà máy có đủ trình độ, khả năng tiếp thu công nghệ mới, hiện đại. Nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được hoàn thành theo đúng tiến độ, có tính thực tiễn, ứng dụng cao. Việc thực hiện Nghị quyết 147 đã góp phần quan trọng ổn định và nâng cao chất lượng, tuổi thọ sản phẩm quốc phòng của Nhà máy, tỷ lệ sản phẩm quốc phòng loại 1 đạt 100%; đã khắc phục toàn bộ các tồn tại về chất lượng sản phẩm theo phản ánh của đơn vị sử dụng.


Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 195-NQ/ĐU, Đảng ủy Nhà máy đã quán triệt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo bảo đảm an toàn trong sản xuất, đúng quan điểm chỉ đạo, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra. Cơ sở hạ tầng, trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang - thiết bị, điều kiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất được quan tâm củng cố, nâng cấp; một số dây chuyền, thiết bị được đầu tư với công nghệ mới hiện đại, sử dụng nguyên vật liệu an toàn, thân thiện với môi trường để thay thế các dây chuyền cũ lạc hậu, không bảo đảm an toàn. Nhà máy cũng làm tốt công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn, mạng lưới an toàn-vệ sinh viên hoạt động hiệu quả. 5 năm qua, Nhà máy đã cơ bản đảm bảo tốt công tác an toàn trong sản xuất, nhất là sản xuất quốc phòng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Z121 tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Trong đó, tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực về con người, trang - thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nghiên cứu, tổ chức sản xuất đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm quốc phòng và đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hóa Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 147 và 5 năm thực hiện Nghị quyết 195 của Đảng ủy Z121. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 2 nghị quyết nói trên. Trong đó, Nhà máy cần thường xuyên làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; chấp hành nghiêm các quy định quản lý chất lượng và duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ; phát huy mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang - thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Nhà máy cả trước mắt và lâu dài; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ, có chính sách đãi ngộ tốt để cán bộ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Đối với công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất, Đảng ủy Z121 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp để nâng cao ý thức, nhận thức của người lao động về an toàn - vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ bằng các biện pháp cụ thể; thực hiện tốt việc rà soát, phát hiện các tồn tại, nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn để triển khai công tác đảm bảo an toàn với phương châm “lấy phòng ngừa là chính”. Bên cạnh đó, Nhà máy cần tăng cường đầu tư nâng cấp, củng cố các công trình, trang bị phương tiện đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; hiện đại hóa dây chuyền, thiết bị, quy hoạch mặt bằng đảm bảo tổ chức sản xuất an toàn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: