Tin hoạt động

CNQP&KT - Chiều ngày 1/7, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT): Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng 44 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị.


Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021, TCCT và các cơ quan, đơn vị đã nắm chắc tình hình, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) cả thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là: Chủ động tham mưu với Đảng, Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; nghiên cứu đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức một số nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động thông tin tích cực, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện quan trọng; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hệ thống quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo, hướng dẫn, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối. Các mặt công tác được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục CNQP.   Ảnh: LÊ NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2021 của TCCT và các cơ quan, đơn vị. Về định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn để triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

 PHƯƠNG ANH

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: