Tin hoạt động

CNQP&KT – Chiều 1/7, tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CNQP 6 tháng đầu năm 2021. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục, quân chủng, binh chủng, cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc BQP.


Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác CNQP 6 tháng đầu năm 2021 do Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn - Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP trình bày nêu rõ:  6 tháng đầu năm 2021, ngành CNQP triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tích cực thực hiện các nội dung Kế hoạch của BQP triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển CNQP. Tổng cục CNQP đã tích cực, chủ động nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, lập đề nghị xây dựng Luật CNQP để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác đầu tư phát triển luôn được quan tâm, quản lý chặt chẽ theo các quy định của Nhà nước và BQP, bảo đảm tập trung, phân bổ nguồn lực hợp lý. Các dự án đầu tư được chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhất là các dự án trọng điểm; các đề án khoa học và công nghệ được thực hiện tốt, bảo đảm tiến độ; nhiều sản phẩm nghiên cứu ra đời mang tính ứng dụng cao, bám sát nhu cầu, thực tiễn hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các đơn vị. Toàn ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế chế tạo vũ khí trang bị mới; sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Chất lượng VKTBKT do ngành CNQP sản xuất, sửa chữa được nâng cao, tạo sự tin cậy, an toàn trong huấn luyện và SSCĐ. Các nhà máy, doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid - 19 để duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động...


Các đại biểu dự Hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục CNQP và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động tham mưu, đề xuất với BQP nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng, phát triển CNQP; bảo đảm tốt VKTBKT phục vụ huấn luyện, SSCĐ. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển CNQP. Tổng cục CNQP tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TW; đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP; hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện pháp lệnh CNQP và xây dựng hồ sơ dự án Luật CNQP; tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo, trình ban hành các văn bản quản lý nhà nước về CNQP theo đúng kế hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chương trình CNQP, nhất là các dự án trọng điểm; hoàn tất hồ sơ và tổ chức nghiệm thu các dự án hoàn thành để đưa vào sử dụng. Toàn ngành CNQP cần tiếp tục tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất, sửa chữa các sản phẩm vũ khí từ các nguồn ngân sách; hoàn thành đóng mới, sửa chữa các tàu quân sự bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ. Các doanh nghiệp CNQP cần tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm CNQP và tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế...

Tin, ảnh: NAM ANH

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: