Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Công tác và phong trào phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, lực lượng lao động nữ và tổ chức hội phụ nữ của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục nói chung và các đơn vị nói riêng.