Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, hiệu quả

CNQP&KT - Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và sơ kết hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.