Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Những câu thơ xuân mang tầm tư tưởng lớn

CNQP&KT - Bài thơ chúc Tết xuân Kỷ Dậu năm 1969 - bài thơ chúc Tết cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực sự là bản "di chúc bằng thơ". Thời gian càng lùi xa, tôi càng thức ngộ thêm những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đặc biệt là mạch tư tưởng lớn của Người.